God is niet ver


Zoek God niet in de verte.
Hij is zo dicht nabij.
Hij woont op vele plaatsen
en is in jou en mij.
Daar straalt Zijn macht der liefde
uit menig ogenpaar,
daar klinkt Zijn stem van vrede
als een bewogen snaar.

Kijk niet naar blauwe luchten,
daar komt Hij niet vandaan.
Zoek Hem in medemensen
,
daar kan Hij naast je staan.
De lieve groet van iemand,
een dartel kind misschien,
de hand van een bejaarde,
daar kun je Hem in zien.

Wij allen zijn geroepen
als kind'ren van het licht,
opdat wij and'ren tonen
Zijn lief'lijk aangezicht.
Schaam je niet voor de woorden
,
die Hij door jou verspreidt,
waarmee je moede harten
naar de bevrijding leidt.

Hij zoekt in ons een woning
van vrede en geduld,
zodat door onze opdracht
Zijn wezen wordt vervuld.
Zo leeft Hij in ons midden
in al Zijn majesteit
door jou, door mij, door ieder
die Hem is toegewijd.

Frits Deubel

home