God te ervaren!


Te "geloven" dat God leeft
maakt een mens niet rijker,

maar te weten dat je wordt
aan Zijn beeld gelijker,
iets van dat wat godd'lijk is
in je hart te voelen
en geheel je dadendrang
op Zijn kracht te stoelen.

Dan komt God veel dichterbij,
wordt Hij in jou werkend,
kun je tot een lichtbron zijn,
anderen versterkend.
Zo wordt God realiteit,
zichtbaar voor de velen
die hun ongeziene smart
met Hem willen delen.

Schoner dan "geloven" is
God zo te ervaren,
dat Hij door jouw aangezicht
zich kan openbaren.
Zeker weten dat Hij leeft
is meer dan "geloven".
Daardoor wordt Hij werk'lijkheid,
daalt Hij af van boven.

Frits Deubel

home