Trouw en toegewijd
(Hand. 2:42)


Gelijk het eenmaal was
in lang vervlogen tijden,
laat zo ook heden weer
ons met dit woord verblijden:
Ze braken saam het brood
getrouw'ljk en eendrachtig
zo n gemeenschap vormend
met beden rein en krachtig.

't Was in de vroege kerk
de wens van hun gedachten,
waarmee zij toegewijd
hun grootse taak volbrachten.
Zo zullen wij ook thans
in deze tijden strijdend,
tezaam verbonden zijn,
des Heren naam belijdend.

Trouw aan het woord en ook
elkaar vol vreugd versterkend,
de opdracht van de Heer

op heel de aarde werkend.
Zo zullen wij ons trouw
in onze roeping tonen,
zodat de Geest van God
ons rijk'lijk kan bewonen.

Gelijk het eenmaal was,
laat het zo altijd blijven,
opdat Gods Geest Zijn naam
in onze ziel kan schrijven.
Trouw, toegewijd aan Hem
Zijn wezen in ons dragend
en Hem met heel ons hart
vererend en behagend.

Frits Deubel

home