Een overwinning


Je behoeft geen macht te vrezen,
God is in het regiment
en Hij is het die jou zeker
daag'lijks Zijn bescherming zendt.
Hij weet waar de vijand aanvalt
die Hij moeiteloos weerstaat
en beschermt je met Zijn wapen,
dat je nooit verliezen laat.

Wees gerust als tegenslag je
met het koord van twijfel bindt.
God blijft aan jouw zijde strijden
en Zijn zegen overwint.
Op Zijn "Halt!" moet 't kwade zwijgen,
wat zich tegen jou verweert.
Als Zijn machtwoord luid zal klinken
alles zich ten goede keert.

Vrees dus niet, je bent in handen
van de sterkste Krijgsheer ooit.
Hij geeft nieuwe kracht tot strijden
en Zijn hulp verlaat je nooit.
Groter dan je droeve klachten
is Zijn hulp die jou omringt,
waardoor je na deze tijden
blij het lied van zege zingt.

Frits Deubel

home

.