Hemelvrede


Om onder alles stil te zijn,
hoe is dit te bereiken,
als nergens meer het zonlicht schijnt
en moed van mij gaat wijken?
Ik bid, ik huil, ik worstel vaak
en roep om Gods nabijheid.
Ik hunker naar een woord van rust
en geestelijke vrijheid.

En toch weet ik dat Hij, mijn God,
een plan met mij wil werken
en langs een wonderbare weg
mijn hart en ziel wil sterken.
Hij raakt mij soms eens zachtjes aan

met beide vaderhanden
en zegt: "Ik laat jouw levensschip
nooit in het duister stranden!"

Zo blijf ik onder alles stil,
al kost het dikwijls tranen.
God zal als alles van mij wijkt
wel wegen voor mij banen,
waardoor ik aan Zijn vaderhand
de toekomst kan betreden.
Zo schenkt Hij mij in bange zorg
Zijn kracht en hemelvrede.

Frits Deubel

home