Zijn majesteit


Vanuit welk punt en welke hoek
wordt iets door ons bekeken,
waardoor een cirkel soms met een
ellips wordt vergeleken.
Een machtig bouwwerk kan zich zelfs
tot slechts een punt verkleinen
en staan wij op een hoge berg
de mensen stipjes schijnen.

Zo kan ons mens'lijk beeld van God
ineens veel kleiner lijken
als wij door zorgen overmand
steeds verder van Hem wijken.
Waar hij eerst groot en machtig was
in onze kinderogen
zien wij Hem thans in 'n schamel licht,
flauw schijnend uit den hoge.

Hoe dichter wij in het gebed
ons met Gods Geest verbinden,
hoe groter komt Hij ons nabij

en wij Zijn kracht hervinden.
Geen "verre God" is dan ons deel,
maar heel dichtbij w'aanschouwen
de schoonheid en de majesteit
van Hem waarop wij bouwen.

Frits Deubel

home