Een werkwoord


Geloven is een werkwoord.
Het is een naarstig streven
om naar de wil des Heren
met hart en ziel te leven,
met handen uit de mouwen
de liefde Gods betrachten
en met je naastenplicht niet
op and'ren blijven wachten.

Geloven is je woorden
met daden waar te maken,
door zielen in hun noden
vol liefde aan te raken.
Een dagwerk voor de Heiland
kan wonderen verrichten,
door zwaar te dragen lasten
van velen te verlichten.

Geloven is verliezen
kortzichtige gedachten,
je schatten rijk'lijk delen
en nooit te veel verwachten.
Zo wordt een werkwoord tastbaar
en het geloven levend,
door harten te omhelzen
en God het jouwe gevend.

Frits Deubel

home