God spreekt!


God spreekt ook in deze tijd:
:"Wees niet ongerust, Mijn kind
Ik ben bij jou alle dagen
en in Mij jij vrede vindt!
Zoals jij eenmaal zal wonen
in de hemel voor altijd ,
heb Ik nu reeds in dit leven
ook voor jou een plaats bereid!"

"Jij bent in Mijn huis geborgen
als de stormwind je bedreigt.
Ik bescherm je met Mijn vleug'len,
zodat jij de rust verkrijgt.
Jij belooft bij Mij te blijven
en Ik schenk jou van Mijn kracht.
Met Mijn uitgespreide armen
houd Ik over jou de wacht."

Wat je in Mijn naam zult vragen
zal Ik doen en elke keer
draag Ik jou met beide handen
en smaak jij Mijn grootheid weer.
Kind, verzaak alzo de duivel
,
bied je vol vertrouwen aan
en Mijn zegen, onuitspreek'lijk,
zal voor altijd met je gaan!"

Frits Deubel

home