De regenboog


God spreidt Zijn armen zeeg'nen uit.
Hij laat Drielanden glanzen
en geeft een elk die het behoeft
de allerschoonste kansen.
Kijk, hoe een poort wijd opengaat,
waar elk mag binnentreden
en dra de schoonste lofzang klinkt,
doch ook de diepste bede.

Gelijk Hij met de regenboog
Zijn nieuw verbond liet weten,
klinkt heden ook Zijn roepstem luid:
"Ik ben u niet vergeten!"
Kom, die beladen of vermoeid
Mijn wegen zijn verloren.
U kunt hier na een zware reis
het woord des levens horen!"

Wie wil kan komen en die neemt
om niet 't geheim van boven:
de vreugde van Gods heerlijkheid,
de kracht van blij geloven.
Geborgenheid en warmte zijn
de kurk waarop wij drijven,
om zo de liefde van de Heer
in ieder hart te schrijven.

Wees welkom in de regenboog,
gij jong'ren, oud'ren, velen,
die enthousiast en doelbewust
Gods grootheid willen delen.
Gelijk het spectrum elke kleur
in volheid wil verspreiden,
de glans van onze regenboog
er velen kan verblijden.

Frits Deubel

home

t.g.v. de opening van de nieuwe PKN kerk "De Regenboog"
in Drielanden te Harderwijk.