Gods belofte


Opdat geen mens het zou vergeten,
dit wonder van barmhartigheid,
liet God de regenboog verschijnen
als teken van verzoenlijkheid.
Nooit laat een overvloed van water
de aarde meer ten  onder gaan.
Daarom zal Gods belofte heerlijk
voor altijd aan de hemel staan.

Zo blijft Zijn liefde kleurrijk zichtbaar.
Vrees dus maar niet als storm je dreigt.
De vloedgolf van verdriet en wanhoop
nooit hoger dan je lippen stijgt.
Als alles om je heen verduistert,
kijk dan vertrouwend naar omhoog.
Daar staat in al zijn pracht en glorie
de eens geschonken regenboog.

Zal daarom ook die wond're naam niet
boven de kerkzaal zijn vermeld?
"De regenboog" die redding aanbiedt
voor elk die 's Heren zegent telt!
Betreed de toegang en blik opwaarts,
een spectrum van Gods vriend'lijkheid
schenkt zielenrust en laat je kiezen:
wie wil je dat jouw leven leidt?

Vanuit den hoge klinkt het: "Vrees niet,
als alles om je heen vergaat.
Ik ben de Heer, je Vriend en Helper
die elke dag weer met jou gaat!"
Wanneer je stil bent van het strijden,
richt dan je moede hoofd omhoog.
Er straalt voor elk die 't wil aanschouwen
de zegen van de regenboog!

Frits Deubel

home

t.g.v. de opening van een nieuwe PKN-kerk in Drielanden te Harderwijk.