Lente


Er wordt een nieuwe dag geboren
van knoppen die op springen staan
en langzaamaan de groene jasjes
voor lentekleuren opengaan.
De Schepper strooit Zijn tinten kwistig
bij dit ontluikend lentefeest
en wie van ons kan nog vermoeden
dat het ooit winter is geweest.

Zo wil God ook ons hart vernieuwen.
Het oude wordt teniet gedaan,
beginselen van blij geloven
reiken hun bonte kleuren aan.
Verdord is thans ons oude leven,
we juichen in Gods voorjaarslicht
en als herboren straalt de liefde
van ons verfrissend aangezicht.

Het is de kringloop die het oude
vervangt door wat de hemel biedt
aan nieuwe ijver en geloofskracht,
als een verheven lentelied.
Zo willen wij de schepping eren
door groeiend, bloeiend, onversaagd
het leven Gods te openbaren
in alles wat Hij van ons vraagt.

Frits Deubel

home