Blind zijn
Lucas 6:39


Blind zijn voor het schone
wat de Heer ons geeft,
maakt dat wij een mens zijn
die verlaten leeft.
Nergens wordt Gods rijkdom
door ons oog aanschouwt,
niets wordt Zichtbaar wat Hij
ons heeft toevertrouwd.

Als wij blind zijn zien wij
ook de ander niet,
die door 't lot getroffen
in het duister ziet.
Zelfs de hand ontgaat ons,
die dicht naast ons ligt
en de glimlach die zich
vriend'lijk op ons richt.

Laat ons ziende worden,
raadt ons Jezus' woord,
zodat stralend zonlicht
onze ziel doorboort.
Dan wordt duid'lijk zichtbaar

wat ons oog nooit zag
en verdwijnt het duister
voor een gouden dag.

Frits Deubel

home