David en Goliath
1 SamuŽl 17:48-51


Zo groot kan niet de vijand zijn
of hij is te bestrijden,
als wij ons door de Geest van God
vertrouwend laten leiden.
God wijst ons wel de zwakke spek
waar wij hem kunnen raken
en van 't gevecht dat ons benauwt
een overwinning maken.

Het kan een berg van zorgen zijn,
een Goliath van plagen,
die ons met tomeloos geweld
hardnekkig blijft belagen.
Maar met het inzicht dat God geeft
wacht glorieus de zege
en wordt na een verwoede strijd
de zielenrust verkregen.

Zo David eens ten strijde ging,
laat ons ook zo beslechten
de welhaast onbegonnen strijd,
door met Gods hulp te vechten.
Het kwade dat de ziel bedreigt
zal elke strijd verliezen,
als wij met onze zwakke kracht
voor Gods bescherming kiezen.

Frits Deubel

home