De storm


Als ons de zee haast overmant,
ons scheepje dreigt te zinken,
wij vrezen in de wilde vloed
erbarm'lijk te verdrinken,
zien wij dan onze Heiland staan,
gelijk ons Lukas leerde,
dat Jezus slechts één machtwoord sprak
en zo de storm regeerde?

De bijbel zegt ons dat geen macht
de kracht van Hem kan breken,
die in de zwaarste levensstrijd
nooit van ons is geweken.
Hij leidt ons wankel levensschip
door ziedende gevaren
en zal ons in de grootste nood
door slechts één woord bewaren.

Laat ons geloof de stuwkracht zijn
om telkens uit te varen
met Jezus die ons scheepje stuurt
door huizenhoge baren.
Op Zijn bevel zwijgt alles stil
,
moet elke dreiging wijken
en zullen wij met Hem aan boord
de levenskust bereiken.

Frits Deubel

home