De kleinste vraag


God hoort de kleinste vraag.
Daar kun je op vertrouwen.
Wanneer geen steen blijft staan,
zie je Hem toch weer bouwen.
Als in een bange storm
de golven razend zieden,
laat Hij met één gebaar
de woeste winden vlieden. 

Roep Hem maar vurig aan
wanneer de lucht verduistert,
je mateloze moed
vernield is en ontluisterd.
Hij blijft wel naast je staan
met zegenende armen
en zal je moede hart
vertroosten en verwarmen.

God kan uit duisternis
Zijn hemels licht verwekken
door met een groots gebaar
Zijn armen uit te strekken.
Wees dus maar stil en klein,
Hij zendt Zijn vaderzegen
en leidt je door de storm
langs wonderbare wegen.

Frits Deubel

home