Zijn machtwoord


Je voelt je soms verlaten,
een schip door storm belaagd,
dat heen en weer gesmeten
een veil'ge haven vraagt.
Je bidt, je smeekt naar boven
en worstelt met je God.
Heer, red mij uit dit angstig
en zo verdrietig lot.

Maar in jouw wankel scheepje
vaart Jezus met je mee.
Hij kent de woeste golfslag,
de tomeloze zee.
En als je roept: "Heer, help mij!"
maakt Hij de stormwind stil
en zegt: "Gij, wilde golven
,
zwijg, zoals Ik het wil!"

En dan geschiedt het wonder.
De golfslag legt zich neer
en als een ware Meester
spreekt liefdevol de Heer:
"Waarom, kind, bange zorgen.
Ik ben en blijf aan boord
en als de storm je teistert
Mijn machtwoord wordt gehoord."

Frits Deubel

home