Een gehoorzaam kind
Matthheüs 4:18-22


Een stofje in de ruimte,
onzichtbaar voor het oog,
dat dwarrelend zich voorspoedt
aan 's Heren hemelboog.
Mijn God, meer is een mens niet
met al zijn grootheidswaan,
zijn zucht om als een heerser
hoog bovenaan te staan.

En toch leert ons Mattheüs
als deze twee te zijn:
Jakobus en Johannes,
gewillig, dienend, klein.
Toen Jezus sprak: "Kom, volg Mij!"
gingen zij willig mee,
nu vissers van de mensen
op 's werelds volk'renzee.

Hun vader Zebedeüs,
hun boot verlieten zij,
om Jezus na te volgen,
te dienen, trouw en blij.
Zo werden zij een voorbeeld
van een gehoorzaam kind,
dat in't Gods wil betrachten
zijn grootste vreugde vindt.

Frits Deubel

home