Een kandelaar
Lucas 8:16


Zovelen in de donkerheid
van bange zorgen leven.
Hun gang is met een sluier van
verdriet en zorg omgeven.
Wie zal hen redden uit de nacht,
wie zal de lamp ontsteken,
die door een gloed van hemellicht
het duister kan doorbreken?

Ben ik, ben jij het, die de lamp
geen ruimte biedt tot schijnen,
waardoor er velen om ons heen
in duisternis verdwijnen?
Verbergen wij haar zodat er
geen glans uit ons zal gloren?
Bedekken wij haar met een vat
en gaat elke licht verloren?

Kom, laat ons met een kandelaar
ons hart en huis verlichten,
waar velen in hun lijdensnacht
het oog op kunnen richten.
Dan is't niet slechts een bijbelvers
dat wij met Lucas delen,
maar zal de kracht die uit ons straalt
een glanslicht zijn voor velen.

Frits Deubel

home