Een wedloop
MattheŁs 6:26


We vliegen en we jagen,
we rennen vaak onszelf voorbij
en worden voortgeduwd in
een niet te stuiten mensenrij.
Opzij, ik moet snel verder.
Nee, nu echt niet, ik heb geen tijd.
En zo is heel ons leven
een wedloop naar de eeuwigheid.

Maar laten wij eens kijken
wat ons de vogelwereld zegt.
Zij zaaien niet, noch maaien
en hoogstens wordt een ei gelegd.
't Verzamelen in schuren
is hen volkomen onbekend

en met onzichtb're handen
de Schepper hun het voedsel zendt.

Wij zullen meer vertrouwen
op God die overvloedig geeft
van elke rijkdom die Hij
voor ieder mens geschapen heeft.
Laat ons een schat vergaad'ren
waar niet de mot of roest aan komt.
Die zal voor eeuwig blijven
als eenmaal onze mond verstomt.

Frits Deubel

home