Wees maar niet bang!
Danil 10:19


Onlangs las ik een wond're zin,
een regel uit de heilige schrift.
En 't is vanaf dit groots moment
diep in mijn binnenste gegrift.

"Wees maar niet bang, geliefde man,
de vrede gaat met jou, wees sterk!"
Wat schoon dat door n regel slechts
je Gods betrokkenheid bemerkt.

Zo het in oude tijden was,
klinkt heden nog datzelfde woord
en wordt het met een gouden gloed
in veler duisternis gehoord.
"Geliefde man, ik zeg je dit:
Wees maar niet bang, als veel je dreigt,
de vrede gaat met jou, wees sterk,
zodat je nieuwe moed verkrijgt!"

Zo wordt wat oud is actueel,
een Bijbeltekst weer nieuw gemaakt,
de mens, verstrikt in angst en nood,
door God persoonlijk aangeraakt.
Zo zegt Hij ook in deze tijd:
"Wees maar niet bang, geliefde man!"
En zorgt Hij dat zoals weleer
een enk'le regel sterken kan.

Frits Deubel

home