Elkanders lasten
Galathen 6:2


Het dragen van elkanders last
komt voort uit een geheiligd willen,
dat nodigt om de diepste smart
en zelfs de zwaarste pijn te stillen
van hen die door het leed gekweld
de weg naar boven zijn verloren
en in hun kille eenzaamheid
het zonnelicht niet meer zien gloren.

Want Christus' wet nodigt ons uit
de troostelozen  te verblijden,
hen met een liefdevolle hand
naar groene weiden te geleiden,
om met de kracht die God ons geeft
een hemels licht te laten schijnen,
waardoor de zwarte duisternis
in bange harten zal verdwijnen.

Wanneer wij zo des Heren wet
met een bewogen hart vervullen,
de liefde die Zijn woord ons schenkt
met vreugd in woord en daad onthullen,
wordt lichter meen'ge droeve last,
die onze naasten moeten tillen
en zal de liefde van de Heer
hun moede harten laten trillen.

Frits Deubel

 home