Vruchten
Galaten 5: 22-23


Pluk maar vruchten en zoveel
dat je rijkelijk kunt delen,
manden vol, die je met vreugd
de vermoeiden geeft en velen

die beschadigd door het lot
nergens levenskracht ontdekken,
om uit 't sluimerende zaad
nieuwe groeikracht te verwekken.

Liefde en zachtmoedigheid,
goedertierenheid en vrede,
draag ze als een geestesvrucht
voor de neergeboog'nen mede,
strooi ze met een gul gebaar
en omhoog geheven handen,
deel ze bij de armen rond
uit je zwaar gevulde manden.

Frits Deubel

home