Verlies of winst?


Verlies of winst, wat zal het zijn
als je een nier moet missen?
Bij menig vraagstuk kun je snel
gewis jezelf vergissen.
Je maakt soms droeve dingen mee
die je toch winsten baren,
doordat je juist in bange tijd
Gods grootheid mag ervaren.

Als alles om je heen vergaat
zijn er zoveel gebeden,
die met hun zegenende kracht
in jou naar voren treden.
Je voelt:er wordt aan mij gedacht
door vrienden en bekenden,
die hun gebed met innigheid
stil naar de hemel zenden.

Dat maakt je rustig en bewust
en schenkt je het vertrouwen:
Op God, mijn vaste Toeverlaat,
kan ik in alles bouwen!
Zo wordt verlies een bron van winst,
te weten: God, mijn Vader,
komt mij in elke levensstrijd
als Vriend en Helper nader!

Frits Deubel

home