Jouw Burcht en Toeverlaat


En als er niets meer over is
van elke vreugd die je vergaarde,
als alles wat je onderging
slechts diepe pijn en zorgen baarde,
wanneer je door het duister gaat
met onrustbarende gedachten
en je van links en rechts geen troost,
noch een'ge bijstand kunt verwachten.

Dan zeg ik jou: "Richt recht je rug"
en roep: "Er kan mij niets gebeuren
al zal het wolkenveld met kracht
zijn grijze angstschreeuw openscheuren,
want op mijn God verlaat ik mij,
met Hem ga ik door bange zorgen
en in Zijn veil'ge vaderhand
ben ik gerust en welgeborgen.

Die wetenschap schenkt jou een kracht
de zorgenlast te overwinnen
en elk nieuwe dag die wacht
met lust en veerkracht te beginnen.
Zo leef je met de zekerheid:
Geen hoogte, diepte kan mij deren,
want Hij, mijn Burcht en Toeverlaat,
zal elk gevaar ten goede keren!

Frits Deubel

home