Adrianne


De diepe zucht van vader,
in al zijn bitter leed geslaakt,
heeft jou voor heel je leven
tot een bijzonder mens gemaakt,
een haven waar de drenk'ling
zich veilig en geborgen weet,
een rustplaats die voor velen
zo'n heerlijk stukje hemel heet.

Jij bent een arts die zielen
met al hun droeve pijn doorziet,
doordat je zelf geslagen
de diepten kent van diep verdriet.
Jij bent door God gelouterd,
opdat je aller vriend zou zijn,
een schuilplaats voor vermoeiden,
een klare lucht vol zonneschijn.

Ik heb je leren kennen
dat ene simpele moment,
doordat die zucht van vader
jou glansrijk in de wereld zendt.
Ga zo maar door met zeeg'nen,
voor niemand en geen macht beducht.
Jij bent als licht geroepen,
ik denk wel.. door die droeve zucht!

Frits Deubel

home

gemaakt voor een bewonderenswaardige arts
Dr. Adrianne Voogt