Een innig samenzijn


Misschien verbitterd door zoveel
wat zij hier moest doormaken,
misschien was daardoor wel haar ziel
voor and'ren niet te raken.
Haar zoon werd nog maar veertig jaar,
haar man stierf zelfs aan kanker.
Waar vaart je levensschip dan heen
en waar gaat het voor anker?

Wij delen soms de mensen in.
De een kan goed geloven,
de ander, ja, dat denken wij,
heeft geen contact met boven.
Maar wie weet welke bitt're strijd
een ziel vaak heeft gestreden
en wie weet hoeveel nachten reeds
zo'n ziel luid heeft gebeden?

Maar God kent ieder hart en zegt:
"Mijn kind, kom maar naar boven.
Dan mag je in Mijn hemelzaal
Mijn trouw en goedheid loven.
Wat je op aarde nimmer kreeg
wil Ik je rijk'lijk geven:
Een innig samenzijn met Mij
en eeuwig, heerlijk leven!"

Frits Deubel

home