God zorgt wel voor je!


Het zijn de angsten die een mens
vaak met geweld bespringen.
Een reden is er eig'lijk niet
voor al die droeve dingen.
Je voelt je soms zo moe, bedreigd,
maar niets is te bedenken,
wie jou dat knagende gevoel,
dit onheil wel wil schenken.

Sta maar eens even roerloos stil.
Laat God dan tot je spreken.
Hij heeft de macht waardoor er reeds
veel bange zorgen weken.
Voel maar de handen waar Hij zacht
jouw hart mee wil verwarmen,
de armen waar Hij uitgestrekt
jouw ziel mee wil omarmen.

Geef je eens over aan die kracht.
Het zal je blijdschap geven
en met een opgewekt gevoel
kun je weer verder leven.
Sluit nu maar zacht je ogen toe.
God zal wel voor je zorgen.
En komt Zijn antwoord niet vandaag,
wellicht schenkt Hij dat morgen!

Frits Deubel

home