God roept ons!


God roept ons tot de strijd
in deze bange tijden.
Hij wil dat wij Zijn naam
vrijmoediglijk verspreiden.
Fier en het hoofd omhoog,
het zwaard des Geestes trekkend,

gaan wij het strijdperk in.
Zo 't leven Gods verwekkend.

De liefde als banier,
de een de ander dragen,
voor hen die moede zijn
om kracht en uitkomst vragen,
niet slechts het eind der tijd,
maar ook de dagen noemen
waarin wij opgewekt
Gods liefdeswezen roemen.

Dan vechten wij spontaan
en vreugd'vol in het heden,
is elke dag een les
van levenslust en vrede,
is positiviteit
de kurk waarop wij drijven,
om zo voor ieder mens
een bron van troost te blijven.

Frits Deubel

home