Mijn zielenvriend


'k Heb een Zielenvriend gevonden,
Een die naast en met mij leeft.
In de velen die mij naad'ren,
Hij mij van Zijn liefde geeft.
Kijk ik in hun blijde ogen,
komt de Heer recht voor mij staan,
steken zij met vreugd hun hand uit,
voel ik: Ik kan verdergaan!

Zo dichtbij is Hij, mijn Heiland,
in de dag die mij weer wacht,
in de morgen en de avond,
in de diepten van de nacht.
Door de arm die mij wil koest'ren
met een vriendelijk gebaar,
komt Hij als mijn Vriend en Helper
en Verlosser openbaar.

Zo laat Hij mij liefd'rijk voelen:
Kind, Ik laat jou nooit alleen.
Zo zond Hij mij zonnestralen,
als de weg vaak donker scheen.
Ik zoek nooit in blauwe luchten.
Daar vertoeft Hij zeker niet,
maar in doodgewone mensen
Hij mij Zijn ontferming biedt.

Frits Deubel

home