Bouwen


Bouwen aan een wereld
waar centraal de vrede staat,
werkend van de ochtend
tot het daglicht ons verlaat,
strijdend met bezieling
voor de velen zonder doel,
dragend, troostend, dienend
met een liefdevol gevoel.

Niet de ogen richten
op een aard die zal vergaan,
maar de mensheid tonen
dat wij er als helper staan,
ijv'rig bruggen bouwend
over kloven van geweld
en een schuilplaats vormend
waar de ware vrijheid geldt.

Zo de wereld tonen
dat Gods liefde werkt en sterkt
en de liefde zich niet
tot de eigen kring beperkt.
Dan wordt heel de aarde
ons ontginnend werkterrein,
waar we God belijden
overal waar mensen zijn.

Frits Deubel

home