De liefde


Het is de liefde die ons dringt
Gods wezen uit te dragen.
Het is de liefde die ons noodt
Zijn vrede na te jagen,
een mens te zijn die and'ren mint,
gelijk ons Jezus leerde,
toen Hij met eindeloos geduld
als Levensvorst regeerde.

Er zal een innerlijke kracht
ons drijven om met velen
het levensbrood dat God ons biedt
te breken en te delen,
om als een ware christen hen
die zuchten te verwarmen
en zonder oordeel of gericht
vol liefde te omarmen.

Dat is de schone Christusleer
Daarvoor zond Hij de Zijnen,
om met een hart dat draagt en schraagt
het licht te laten schijnen.
Dan daagt in ons een hemelstad
die wij eens zelf bewonen.
Mijn God, wat groots Uw levenskracht
zo anderen te tonen!

Frits Deubel

home