Jezus is onze Vriend


"Welk een Vriend is onze Jezus!"
Reeds als kind zong ik dit lied
en ik zag dan hoe het velen
troostten in hun groot verdriet.
Het was meer dan slechts de woorden,
waardoor er een sfeer ontstond
van een wonderbare vrede,
die bij velen ingang vond.

Laat ons deze vriendschap koest'ren
in een wereld vol van haat,
zodat Jezus, onze Heiland,
vast in onze harten staat.
Strooi vrijmoediglijk de troost uit
zoals Hij dit eenmaal deed,
spreek een woord dat voor een ieder
met de maat der liefde meet.

Laat zo zien dat onze Heiland
waarlijk onze Vriend zal zijn,
niet door Here, Here roepend
of door uiterlijke schijn,
maar door vrij en blij te tonen
dat ons hart een vriendschap draagt
met de Grootste aller mensen,
die in ons een woonplaats vraagt.

Frits Deubel

home