Leef in het heden


Leef in het heden.
Daar bevindt zich de kracht
waar men vertwijfeld
met een hunk 'ring op wacht.
Deel van je liefde
met een zeeg'nend gebaar
en kom als helper,
als een vriend openbaar.

Weet dat je toekomst
in de hand ligt van God,
maar draag de liefde
als het hoogste gebod,
hier in het heden,
waar je naaste verwacht
dat jij de pijnen
van hun wonden verzacht.

Leef in het heden.
Kijk niet jaren vooruit.
God deze dag weer
duizend kansen ontsluit,
waar je kunt troosten
met een vriend'lijk gezicht
en je zachte blik
op de toekomst gericht.

Frits Deubel

home