Een ontdekkingsreis


Het was als een ontdekkingsreis
toen ik ze mocht ontmoeten
en zij mij met haar zoon
spontaan en blij begroette.
Hij, duidelijk gehandicapt,
gekluisterd aan een wagen
en ik door zoveel leed geschokt
en overspoeld met vragen.

"U ziet het goed, dit is mijn zoon,
al vijfenveertig jaren
mocht ik, ondanks zijn handicap,
een blijde tijd ervaren.
Mijn man stierf na een ongeval,
voordat ik Kees mocht krijgen".
Verbijsterd door dit triest verhaal
kon ik alleen stil zwijgen.

Haar woorden waren als een tocht
langs vreugdevolle jaren,
waarin ik de ontdekking deed
een wonder te ervaren.
Beschaamd wil ik tot Vader gaan,
de bede voor Hem leggen:
"Bedankt, dat ik Uw engel zag
die mij iets wilde zeggen!"

Frits Deubel

home