Een instrument


Alsof een instrument
gestemd wordt door Gods handen
en Hij in ied're snaar
Zijn schoonheid laat ontbranden,
zo wil Hij deze dag
een tere klank verwekken
en laat Hij onze Joyce
een nieuw geluid ontdekken.

De onderdompeling
zal zielensnaren raken
en haar een afgezant
van Jezus Christus maken.
G D A E, zij gaan
als reine kwinten trillen.
Er komt een zuiv're klank
in haar geheiligd willen.

De G is haar geloof,
in God te zijn geborgen
.
De D deemoedigheid,
Hij zal wel voor haar zorgen.
De A is arbeidszin,
als kind voor Hem te strijden.
De E met evenwicht
haar hart aan Hem te wijden.

Zo wordt een symfonie
in 't hemelrijk geboren,
zo rein, zo groots van toon
dat engelen haar horen.
Joyce, laat die wond're klank
jou altijd vergezellen,
dan mag je elke dag
Gods zegeningen tellen.

Frits Deubel

home

bij de volwassendoop van onze kleindochter Joyce)