Vanuit den hoge


Bezie eens veel vanuit den hoge
en minder van beneden af.
Dat is de invalshoek der wijzen,
die menigeen reeds inzicht gaf.
Verdriet keert zich tot blij geloven
doordat verdieping wordt bereikt,
de last die dikwijls schrijnend pijnigt
voor schonere gedachten wijkt.

Bezie de last vanuit den hoge,
waar zich een bron van troost ontsluit.
Dan wordt wellicht het antwoord zichtbaar
dat thans op blinde muren stuit.
Waar donk're wolken zich doen gelden
daalt uit de hemel glansvol licht
en is de blik niet naar beneden
,
doch vreugdevol omhoog gericht.

Bezie zo naar den hoge kijkend
het levensleed dat je bedreigt
,
zodat je hart vanuit de hemel
een ongekende kracht verkrijgt.
Ontstijg voor even wat de aarde
aan droeve tegenslagen biedt.
Met Vaders hulp mag je ontdekken
dat je toch weer een lichtpunt ziet.

Frits Deubel

home