Evenwicht


God, geef mij meer evenwicht.
Elke dag wil ik U vragen,
alles wat mijn ziel belaagt
met stabiliteit te dragen.
Mijn balans is vaak verstoord.
Naar beneden of naar boven
trilt de wijzer en belet
in Uw wijsheid te geloven.

Ik wil meer standvastig zijn,
niet naar links of rechts geslagen,
maar vertrouwend op Uw kracht
al mijn tegenslagen dragen,
slechts de koers gaan die U wijst,
in Uw voetspoor veilig wand'lend
als een sterk, volwassen mens
met een vast geloven hand'lend.

Als ik wankel, richt mij op,
nimmer twijf'lend aan Uw zegen,
die mijn hart besproeien zal,
als een milde, zachte regen.
Dan verdwijnt mijn twijfelgeest,
ga ik onverschrokken verder,
wetend dat U mij geleidt
als mijn goede, wijze Herder.

Frits Deubel

home