Vruchten


Soms is het leven hard.
Je denkt God te behagen
door het verdrietig lot
van anderen te dragen
en je ontfermt je teer
over twee jonge mensen,
die, zoals jij vermoedt,
warmte en liefde wensen.

Je geeft wat je bezit.
Je zaait met zegeningen
en denkt, het komt wel op
in goede, schone dingen.
Maar grillig is het lot,
het zal niet zo gebeuren.
Er weeft zich een motief
van doffe, bleke kleuren.

En toch... en toch werkt God
en zaait in stilte zaden,
op schijnbaar dorre grond
en troosteloze paden.
Mijn kind, die komen op!
Je zult het eens aanschouwen.
Heb slechts nog wat geduld
om Vader te vertrouwen.

Waar liefde werd gezaaid,
zal eens een veld verrijzen
met vruchten die vol pracht
naar boven zullen wijzen.
Denk niet, 't was tevergeefs.
God zegent al je werken.
Dat zul je samen straks
gewis vol vreugde merken!

Frits Deubel

home