Zo'n simpel woord


Misschien omdat het simpel is,
maar toch...probeer eens te geloven,
dat alles wat je biddend vraagt
zijn weg vindt naar een plaats hierboven.
Het kan een vraag zijn of je angst,
je pijn kan worden weggenomen
of dat er wellicht een moment
van vreed' en rust in je mag komen.

Zo'n simpel woord kan wond'ren doen
als bange zorgen je benauwen
en als je overmand door leed
geen kracht meer hebt om te vertrouwen.
Ik weet wel dat het simpel lijkt,
te denken dat gevouwen handen
je helpen in een zware tijd,
vernieuwen de gebroken banden.

Doch laat dit simpele gebaar
eens deze dag je hart versterken.
Je zult de uitkomst wonderbaar
wie weet reeds deze week bemerken.
Gewoon een enkel woord naar God
laat wat verdord lijkt plots'ling leven
en juist omdat het simpel is
kan Hij Zijn zegen daaraan geven. 

Frits Deubel

home