Op aad'laarsvleug'len


Op aad'laarsvleug'len gedragen
ga ik een zekere gang,
door liefdesarmen beveiligd
en voor geen vijanden bang.
God tilt mij op naar gebieden
waar zacht Zijn hemellicht straalt.
Hij troost mij als Zijn Ontfermer,
als stil de avondzon daalt.

Ik vrees geen woedende stormen,
geen tegenslag mij bezwaart,
want op Zijn vleugels gedragen
mijn ziel slechts vrede ervaart.
En zal mijn stem soms verstillen
door lasten van deze aard,
vind ik bij Hem een Bethesda,
waardoor mijn ziel wordt bewaard.

Zo zal mij niets kunnen scheiden,
noch hoogte, noch diepte of nacht,
want in Zijn warmte geborgen
mij rust en tederheid wacht.
Daar wil ik altijd vertoeven,
gedragen door Hem die mij mint.
Het is de veiligste schuilplaats
waar ik geborgenheid vind.
 
Frits Deubel

home