Rol weg de steen


Rol weg de steen, want Jezus leeft!
Hij heeft de dood verwonnen.
Er is na een bewogen nacht
een nieuwe dag begonnen.
Wat voor een mens niet moog' lijk leek
werd voor de Heer een waarheid.

De bange dood is weggevaagd,
er wacht slechts licht en klaarheid.

O, kind, laat dit een voorbeeld zijn,
dat na een nacht van lijden
een nooit verwachte dag ontstaat,
waar God je wil verblijden.
Wanneer het rondom duister is
brengt licht je weer tot leven,
want Hij die jou geschapen heeft
zal je de blijdschap geven.

Rol weg de steen die je benauwt.
je zult het gaan ontdekken,
dat God die aard en hemel schiep
nieuw leven kan verwekken.
Leef door de kracht die Hij je geeft
en richt je blik naar boven.
Dan kun je met geheel je hart
Zijn trouw en goedheid loven!

Frits Deubel
home