Onze Koning


Ze hadden al zolang gewacht
op Hem die eens zou komen,
misschien wel soms de kinderen
bij hen op schoot genomen
en ze verteld dat God eenmaal
ImmanuŽl zou zenden,
die alle treurenden begreep,
hun angst en pijnen kende.

Toen, in die nacht, heeft God voor Hem
een schaam'le stal gevonden,
aan enk'le engelen gevraagd
Zijn aankomst te verkonden.
Hij kwam in 't simpelste paleis
waar ooit een vorst verkeerde
en toch zou het een Koning zijn
die heel de aard beheerde.

Zo komt Hij ook in deze tijd
en vraagt bij ons te wonen,
om zonder aardse praal en  pracht
daar eeuwiglijk te tronen.
Als Hij dan onze stal betreedt
klinken weer eng'lenkoren
en zal de ster die eenmaal blonk
vol pracht en luister gloren.

Frits Deubel
home