Het juiste antwoord


Wat zou ik graag voor elke zorg
het juiste antwoord weten
en dan geen enkel mens die lijdt
in mijn gebed vergeten.
Ik ging door alle rijen heen
en zocht de diep bedroefden,
die door hun pijnen overmand
de ware troost behoefden.

En toch ken ik ze allen niet,
de naamlozen die lijden,
die hunkeren naar een gebed
dat hen weer kan verblijden.
Ik trek er velen naar mij toe
van zwaar beproefde scharen
en bidt: "Mijn God, wilt U hen toch
in het geloof bewaren!"

Dan richt ik mij tot allen, die
met name mij omgeven.
Ik sla mijn armen om hen heen,
mijn hoofd omhoog geheven
en zeg: "U ziet toch, Heer, hun kruis,
wilt U dit met ze tillen
en als het kan, ook zelfs vandaag,
hun vele lasten stillen!"

Frits Deubel
home