Geloven


De hele wereld wankelt.
Geweld en angst is in.
Het ongeloof groeit welig
en niets heeft schijnbaar zin.
Er zijn er veel die twijf'len
of God vandaag nog leeft
en of de goede Herder
wel iets te zeggen heeft.

De mens bezit geen hoop meer,
geen heerlijk toekomstbeeld
en het geloof van velen
is angstig en verdeeld.
De Bijbel is een sprookje
uit duizend-en-éen nacht,
laat staan dat Christus komen
op aarde wordt verwacht.

Ons om te keren kan nog,
weer samen naar het licht,
de blik naar hoog're waarden
en op elkaar gericht.
Gewis komt pas 't geloven
in God ruim openbaar,
wanneer wij weer als naasten
geloven in elkaar.

Frits Deubel
home