2013


Wat brengt tweeduizenddertien mij?
Zo zou je't kunnen vragen.
Je mag het ook meer positief
vol verve met je dragen.
Wat breng ik in dit nieuwe jaar
aan wonderschone dingen
?
Hoe zal mijn positiviteit
mijn naasten blij omringen?

 Het is maar hoe je alles ziet
en zelf denkt te doorleven.
Wat is er schoner om veel goeds
aan anderen te geven?
Wacht in dit jaar niet af wat komt,
maar strooi een hand vol kleuren.
Zo draag je vreed' en vreugde uit
en ruik je zelf de geuren.

Wat breng ik met een blijde lach,
een warmvol hart naar voren?
Wat laat ik als een stille troost
aan de vermoeiden horen?
Zo wordt dit jaar een vreugdedans
om nooit meer te vergeten
en laten wij het komend jaar
een feest van vreugde heten!

Frits Deubel
home