Jezus, onze Vriend!


Elke dag wordt Hij geboren,
Jezus, onze Vriend en Heer,

legt Hij zelfs Zijn grote liefde
bij de allerarmsten neer.
't Is maar of wij naar Zijn opdracht
and' ren troosten in hun pijn
en zo Hij als voorbeeld diende,
tot een bron van zegen zijn.

Elke dag wordt Hij gekruisigd
als wij niet meer met Hem gaan,
onze medemens vergeten,
zonder troostwoord voor hen staan.
Want Zijn sterven dringt tot daden
met een hand die zegen schenkt,
in een innig medeleven
aan verschoppelingen denkt.

Elke dag zal Hij verschijnen,
daalt Hij naar de aarde af,
als wij in Zijn naam getuigen
met de warmte die Hij gaf.
Dan wordt levend de belofte,
ied're dag en elk moment,
dat een elk door ons benemen
Zijn aanwezigheid herkent.

Zo Zijn stal, Zijn kruis, Zijn komen
in ons hart gestalte krijgt
en de kracht van onze opdracht
boven al wat aards is stijgt.
Dan leeft Hij dicht naast en met ons
als de Vriend die waarlijk leeft
en door mensen die Hem dienen
van Zijn grote rijkdom geeft.

Frits Deubel
home