Stille nacht


Als straks de stemmen klinken
van eng'lenkoren wijd en zijd
en in de schone kerstnacht
hun lied naar de Verlosser leidt,
komt er welllicht een hunk 'ring
naar tijden reeds voorbijgegaan
en met betraande ogen
ga je weer bij zijn foto staan.

Je spreekt wat lieve woorden
als groetwoord naar de eeuwigheid
en samen loop je langzaam
gearmd door de voorbije tijd.
De kind'ren werden groter,
ze gingen zelf hun levenspad.
Wat kon je dankbaar wezen
dat je goddank elkaar nog had.

En al die dingen zeg je
tegen de foto aan de wand.
Je voelt nog steeds die echte
en onvervalste liefdesband.
"Schat, binnenkort zijn wij weer
voor altijd in Gods heerlijkheid.
Dan is voorgoed gestreden
de eind'loos lange levensstrijd.

En als de stemmen klinken
van eng'len die je duid'lijk ziet,
zing je heel innig mede
het wonderschone kerstfeestlied.
Het "Stille nacht" vertel je,
van Jezus in een schaam'le stal
en jij weet dat je samen
die Heer weldra ontmoeten zal!

Frits Deubel
home