Ons hemelhuis


Wanneer de nacht haar sluier spreidt,
het zonlicht is geweken
en elke vreugde in het hart
door droefheid gaat verbleken,
hef dan je moede hoofd omhoog
en schreeuw het van de daken,
of God je moegestreden ziel
weer vrij van zorg wil maken.

God is een Kenner van ons hart.
Hij weet wat wij begeren
en wil de pijn die ons zo kwelt
toch weer ten goede keren.
Laat ons slechts in afhank'lijkheid
Zijn vaderwil betrachten,
Hem volgend als een willig kind,
stil op Zijn antwoord wachten.

Misschien zal meen'ge strijd van nu
straks nog een winstpunt blijken,
de pijn die heden aan ons knaagt
ons kinderhart verrijken.
't Is alles wijsheid wat God doet.
Daar mag je op vertrouwen,
want dikwijls helpt een tegenslag
je hemelhuis te bouwen.

Frits Deubel
home