Louter liefde

 

Dat God louter liefde is
staat vast in mijn ziel geschreven.
Elke warmte die Hij schonk
is mij altijd bijgebleven.
Zelfs als ik Zijn hand niet zag
en Zijn vaderstem niet achtte,
bleef Hij toch met veel geduld
en ontferming op mij wachten.

Was ik uitgeput door strijd,
Hij bleef vriend'lijk aan mijn zijde
en kon met een liefdeblijk
mij vertroosten en verblijden.
Als mijn Vader sprak Hij dan
en liet mij zo hart'lijk weten:
"Kind, al zie je Mij niet staan,
Ik zal nimmer jou vergeten!"

Zo weet ik dat Hij mij leidt,
soms onzichtbaar, soms door woorden
die met hun bewogen klank
lief'lijk klinken als akkoorden.
Als Hij zwijgt dan hoor ik toch,
in het ruisen van de winden,
dat hij van heel dicht nabij
al mijn vragen weet te vinden.

Frits Deubel
home