Het negatieve


Dat grenzeloos gepieker,
o, God, het gaat maar voort.
Mijn hart slechts 't negatieve
steeds hoort en hoort en hoort.
Ik heb het "Rust mijn ziele!"
vernomen, menigmaal,
doch dikwijls komt het over
als 'n onbekende taal.

Ik ben zo moegestreden
en wie mijn zorgen ziet?
Ik word verteerd door pijnen
en nameloos verdriet.
Mijn God, laat mij toch vinden
de rust die ik begeer
en schenk mij zoals vroeger
de vrede rijk'lijk weer.

"Mijn lieve kind" zegt Vader,
"Ik ken je zorg, je leed
en zelfs je kleinste pijnen
Ik echt geen dag vergeet!
Rust maar, mijn ziel, Ik ben toch,
hoe zeer je last je kwelt,
jouw Vriend, jouw Heer en Koning
en dat is wat slechts telt!"

Frits Deubel
home